Tenö Varv

Tenö Varv, vackert beläget i Vaxholms skärgård, stod färdigt 1967 och har allt sedan dess servat svensk yrkessjöfart med kvalificerade underhålls- och reparationsarbeten. Varvet har varit i svenska statens ägo men har drivits som en egen resultatenhet inom Trafikverket Färjerederiet.

1 april 2013 såldes Tenö Varv till är ett konsortium bestående av Simrishamns Varv AB och Uudenkaupungin Työvene OY, Finland.

1 december 2015 gick Öckeröborgen AB, som genom sitt dotterbolag driver varven Ö-varvet och Hässlö varv, in som ny ägare i Tenö Varv och Simrishamns Varv, i ett nytt gemensamt ägt moderbolag Maringruppen Norden AB.

Till hemsidan