Simrishamns Varv

Simrishamns varv AB är en av de ledande leverantörerna av varvstjänster på ost- och sydkusten. Vi skapar ekonomisk effektivitet och uppnår långsiktig lönsamhet genom att göra rätt saker på rätt sätt på avtalad tid.

Vi bedriver ett framskjutet kvalitetsarbete för att minska antalet reklamationer. Vi ska infria, och om möjligt överträffa, våra kunders krav och förväntningar samtidigt som vi alltid inom alla område ska söka förbättrings- och utvecklingsmöjligheter.

Till webbsida