Imatech Marin & Industri

Imatech Marin & Industri AB är ett teknikdrivande företag inom segmenten  Industri, Yrkessjöfart och Marin Fritid som erbjuder marknaden teknisk support, utbildning och kostnadseffektiva applikationslösningar vid försäljning av motorer och reservdelar.

Till webbsida