Berg Marin

Berg Marin är ett teknikinformationsföretag, beläget i Karlskrona. Verksamheten är inriktad på framtagning av beskrivningar, scheman, manualer och utbildning mm. enl. kundens önskemål för att säkerställa installation, uppstart, drift och underhåll av marina enheter och installationer, industriella anläggningar mm. Berg Marin AB tillhör idag sedan 2010 Ö-borgen koncernen på Öckerö som bl.a. äger Ö-varvet, Marin in West, Mitab Marin, AB Drevia, Power Holding, och Hasslövarvet m.fl.

Till webbsida